Cenník

Ceny sú orientačné a môžu byť upravené po vzájomnej dohode. Ceny pre trezory sa určujú podľa bezpečnostnej triedy.

Paušálny poplatok za dopravu na miesto vo výške 10 € platí pre Bratislavu. Cena mimo Bratislavy dohodou.

cennik3